Video Công trình Lắp Lăng cánh và Mộ đá mái vòm tại Phú Thọ

     Công trình Hạng mục đá lắp đặt cho gia tộc họ Đào tại Phù Ninh – Phú Thọ bao gồm:

  • 1 Lăng cánh đá hai mái đình đao mây dài 3,2m
  • 1 Cuốn thư đá trán rồng chạm rồng cuốn thủy dài 1,67m
  • 4 Ngôi mộ đá mái vòm làm bằng đá xanh rêu. Trong đó có 2 ngôi kích thước 81x127cm, 2 ngôi có kích thước 89x147cm

Quý khách có thể xem thêm chi tiết tại đây

Gọi điện thoại
0985.372.030
Chat Zalo