1. Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc chát zalo hoặc website.
  2. Tư vấn, lên phương án thiết kế và gửi mẫu thiết kế cho khách hàng với tiêu chí: Vừa đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, tài chính vừa gửi gắm ý tưởng của cả khách hàng vào sản phẩm.
  3. Khảo sát thực địa, tư vấn và lên phương án thi công khu lăng mộ đá cụ thể cho khách hàng.
  4. Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc chát zalo hoặc website.

Trong quá trình trải nghiệm trên trang, nếu có khó khăn trong việc mua hàng liên hệ số điện thoại: 0985.372.030